Podmínky a informace k nákupu

Obchodní podmínky

Úplné znění obchodních podmínek internetového obchodu provozovaného na doménách:
www.mojepradlo.czI. Provozovatel

JASL PLUS, s. r. o.
Axmanova 3914
767 01 Kroměříž

E-mail: info@mojepradlo.cz
IČ: 60746262
Tel: 773 544 465

 

I. Objednávka - uzavření kupní smlouvy

K uzavření kupní smlouvy mezi stranami dojde projevem vůle kupujícího vyjadřujícího zájem vybrané zboží zakoupit. Takto může být učiněno objednávkou z webu, e-mailem, telefonicky nebo písemně. Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje elektronické (e-mail) nebo telefonické potvrzení. Automatická odpověď odeslaná na vyplněný objednávkový formulář není závazným potvrzením objednávky. Prodávající zkontroluje přijatou objednávku, zvláště pak adresu dodání a dostupnost zboží, a informuje kupujícího o termínu dodání. Tímto úkonem je objednávka (nebo její část) pokládána za závaznou pro obě strany. Pro závazné uzavření kupní smlouvy musí objednávka obsahovat tyto hlavní údaje:


 • přesnou specifikaci zboží a jeho počet
 • cenu za zboží
 • cenu za přepravu
 • způsob a termín doručení zboží

1. Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky lze provádět storno jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající může uplatnit právo na úhradu škody zejména v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží pro kupujícího došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů (zbytečná doprava apod.).

 

2. Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající může stornovat objednávku kdykoli bez udání důvodu. Důvodem ke stornování objednávky může být skutečnost, že se zboží již nevyrábí, nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 1 měsíce od data storna objednávky).

 

3. Výměna zboží, odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Obchodního zákoníku (více v dalších bodech). V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Obchodního zákoníku má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní bez udání důvodu od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČ). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 

*ihned nás kontaktujte (písemně nebo e-mailem), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky a datum nákupu.

*pokud jste již zboží obdržel(a) a převzal(a) a žádáte výměnu za jinou velikost nebo za jakékoliv jiné zboží, co nejdříve nás informujte e-mailem, že žádáte zboží vyměnit (zboží pro Vás ihned odložíme do příchodu zásilky od Vás). Zboží pak po vzájemné domluvě vyměníme dle Vašich přání. Pokud by Vaše velikost již nebyla skladem nebo se již nedala doobjednat, nabídneme Vám odpovídající zboží stejného typu. Pro radu Vám budou naši pracovníci kdykoliv k dispozici.
Zboží na výměnu zašlete zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

Zboží


 • nesmí být poškozeno
 • mělo by být zabaleno do obalu zamezujícímu jeho následnému poškození

 

Zboží, prosím, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku). Zboží zaslané zpět na dobírku nepřebíráme z důvodu kontroly kompletnosti a výše popsaných podmínek.

Je-li zjevné, že zboží bylo používáno, nelze na odstoupení od smlouvy přistoupit.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš bankovní účet, a to nejpozději do 1 měsíce po fyzickém obdržení zboží.
    Vrácení peněz složenkou je možné po domluvě obou stran a je zpoplatněno dle tarifu České pošty částkou 35,- Kč (tato částka bude odečtena z ceny zboží z objednávky).

 

III. Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším možném termínu, obvykle do 3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě platby předem na účet objednávku expedujeme po příchodu platby na účet prodávajícího, většinou do 7 pracovních dní. Zboží, které není skladem, dodáváme většinou do 14 dnů po dohodě s kupujícím. Po vzájemné domluvě prodávajícího s kupujícím může být dohodnuta i delší dodací lhůta.
Z důvodu velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě přijměte naši omluvu. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete informováni. Děkujeme za pochopení.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace nebo předvedení předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.

Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám z aktuální nabídky způsobů dopravy.

Cena za přepravu (po celé České republice):     
              doprava - profi balík na dobírku                                              110,- Kč   s DPH
              doprava - platba předem na účet                                               69,- Kč   s DPH
              doprava - speciální služba EMS - při platbě předem na účet)    135,- Kč  s DPH
                              (zaručené dodání do 24 hodin)
              doprava - speciální služba EMS - na dobírku                           175,- Kč   s DPH
                              (zaručené dodání do 24 hodin)

              doprava - ZDARMA při objednávce nad 1999,- Kč bez DPH         ZDARMA
                              platí při platbě předem na účet

Cena za přepravu (na Slovensko):
              doprava - profi zásilka na dobírku                                           170,- Kč  s DPH
              doprava - platba předem na účet                                              109,- Kč  s DPH

 

IV. Platba za zboží

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi).

Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení kupní ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno, buďto osobně na provozovně prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost), nebo bankovním převodem, a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena za zboží.

Kupující je povinen uhradit plnou cenu za zboží, kterou se rozumí: cena za zboží, poplatky za přepravu, případně jiné poplatky (balné, likvidace odpadů a pod.).

 

V. Doručení zboží - doprava

1. Rychlá spediční doprava

Zboží Vám bude doručeno většinou do 48 hodin na Vámi uvedenou adresu. Zboží můžete platit bankovním předem nebo na dobírku. Dodání je zajišťováno spediční firmou dle Vašeho výběru např.: GP nebo Českou poštou.

1.1. Reklamace mechanického poškození z přepravy

Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky, zda nevykazuje zjevné známky poškození, a převzít ji pouze, pokud není poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s doručitelem škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Kontrola se netýká obsahu zásilky.

Zákazník je povinen bez odkladu zajistit oznámení skrytého poškození zásilky spediční firmě. V případě, že zákazník neoznámí včas přepravci poškození zásilky, nebude na pozdější reklamace tohoto charakteru brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce. V konkrétním případě se zákazník řídí obchodními podmínkami spediční firmy.

 

1.2. Pro společnost Česká Pošta a.s. jsou závazné tyto body obchodních podmínek

(Článek 40, Reklamace poškození nebo úbytku obsahu)

1. Reklamaci podle tohoto článku lze uplatnit v případě služby doporučená zásilka, doporučená slepecká zásilka, cenné psaní nebo cenný balík.

2. Adresát může u kterékoliv pošty reklamovat, že poštovní zásilka byla dodána poškozená nebo s úbytkem obsahu; pokud byla poštovní zásilka dodána jinému příjemci než adresátovi, reklamovat může také tento příjemce. Na základě reklamace podnik zjistí, zda a v jakém rozsahu k poškození nebo k úbytku obsahu poštovní zásilky došlo. Podnik nezkoumá totožnost ani způsobilost fyzické osoby, která reklamaci jménem adresáta nebo jiného příjemce uplatňuje.

3. Podnik není povinen přijmout reklamaci

a) pokud není uplatněna při dodání poštovní zásilky ani ve lhůtě dvou pracovních dnů po jejím dodání,

b) pokud byla reklamovaná závada patrná už při dodání,

c) pokud podnik upozornil příjemce na možnost, že došlo k poškození nebo úbytku obsahu.

4. Podnik není povinen přijmout reklamaci uplatněnou až po dodání, jestliže reklamující nepředloží poštovní zásilku v tom stavu, v jakém byla dodána, ani tento stav hodnověrně nedoloží jinak.

5. Je-li to zapotřebí pro posouzení odůvodněnosti reklamace nebo pro zjištění výše náhrady škody, kterou má podnik na základě reklamace uhradit, podnik je oprávněn podmínit přijetí reklamace tím, že reklamující ponechá poštovní zásilku po nezbytně nutnou dobu u podniku nebo že jiným způsobem zajistí, aby podnik mohl potřebné skutečnosti posoudit a zjistit.

6. Při přijímání reklamace se pořídí písemný záznam o stavu reklamované poštovní zásilky; kopii tohoto záznamu vydá podnik na požádání reklamujícímu.

7. Jestliže se zjistí, že k poškození nebo k úbytku obsahu poštovní zásilky došlo, podnik tuto skutečnost písemně oznámí adresátovi; dále postupuje podle článku 43.

8. Jestliže se zjistí, že k poškození nebo k úbytku obsahu poštovní zásilky nedošlo, podnik tuto skutečnost písemně oznámí adresátovi. Trvá-li adresát i nadále na tom, že k poškození nebo k úbytku obsahu došlo, podnik dále postupuje podle čl. 43 odst. 6.

9. Na reklamaci poškození nebo úbytku obsahu při vrácení poštovní zásilky se ustanovení odstavců 1 až 8 vztahují obdobně.

Úplné znění obchodních podmínek naleznete na adrese: http://www.cpost.cz/data/psc/zps.zip

 

Zákazník je povinen oznámit prodejci, že došlo k poškození zásilky při přepravě, a to nejpozději do 7 dnů od doručení. Prodejce se dohodne se zákazníkem na dalším postupu.

 

4. Ceník dopravy

Cena dopravy je závislá na hodnotě objednávky a aktuálním sazebníku přepravní firmy. Přesnou cenu za dopravu Vám automaticky vypočte objednávkový formulář, nebo je možno cenu dopravy sjednat telefonicky.

 

VI. Reklamace, záruka a odpovědnost za vady

 

1. Záruční podmínky

Prodávající odpovídá za vady zjištěné při předání zboží. O těchto skutečnostech musí kupující informovat prodávajícího písemně nebo e-mailem do 7 dnů od převzetí zboží. Za vady zjištěné později nebo nesprávným užíváním (viz níže), prodávající neodpovídá. Za vady vzniklé při výrobě odpovídá výrobce. Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se mohou po dobu záruční lhůty vyskytnout. Není-li k výrobku dodáván záruční list s přesnou dobou záruky, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Odstranění závady je dle typu výrobku realizováno opravou závady v servisním středisku nebo výměnou zboží.

 

2. Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

*neodborným použitím (zařízení bylo užíváno v rozporu s návodem k použití, instrukcemi při praní apod.)

*mechanickým poškozením nebo opotřebením (opotřebení při nadměrném užívání)

*poškozením živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem), krémy a oleji apod.

*poškozením jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, atd.)

*neodborným zásahem do výrobku (přešívání, úprava velikosti výrobku, odstranění jakýchkoliv součástí výrobku apod.

 

V případě zjevného mechanického poškození (zjevné poničení po praní v pračce, pokroucené nebo prasklé kostice podprsenky apod.) nelze uplatňovat záruční reklamaci. Pokud i v tomto případě bude zákazník požadovat odeslání zboží do servisního střediska po prodejci, uhradí předem manipulační poplatek 300,- Kč.

 

3. Délka záruky

Záruční lhůta zboží je 24 měsíců.

4. Postup reklamace

Zákazník oznámí prodejci písemně (dopis) nebo elektronicky (e-mail), že bude požadovat reklamaci zboží spolu s uvedením závady.

  Po vzájemné domluvě zašle kupující reklamované zboží na adresu uvedenou v kontaktu. Zásilka musí být zaslána doporučeně a být pojištěna na cenu výrobku.

  Doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní. Lhůta může být prodloužena v případě oboustranné dohody mezi spotřebitelem a prodávajícím v průběhu reklamačního řízení.

 

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, kupující je povinen zkontrolovat stav poškození a vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese přepravce. Veškeré zboží je pro možné poškození při přepravě pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu o škodě bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím kupující souhlasí, že zboží nebylo poškozené při přepravě. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Kupující je povinen po převzetí zásilky zkontrolovat její obsah, zda odpovídá kupní smlouvě.

Kupující má povinnost oznámit prodávajícímu, že dodané zboží je v rozporu s kupní smlouvou, a to neprodleně po zjištění této skutečnosti. Forma oznámení je buď písemná (dopis), nebo elektronická (e-mail).

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl vše do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Prodávající podle požadavku kupujícího provede výměnu zboží, nebo jeho opravu. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Kupující nemůže uplatňovat rozpor s kupní smlouvou, pokud před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo ho sám způsobil.

Kupující má právo uplatňovat rozpor s kupní smlouvou do 30 dnů od obdržení zboží, po této lhůtě nelze nárok na nápravu stavu uplatňovat a je považováno, že zboží bylo dodáno v souladu s kupní smlouvou.

Kupující má právo uplatňovat záruku na dodané zboží, a to maximálně po dobu uvedenou v kupní smlouvě (daňový doklad, dodací list, faktura). Pokud není na dokladu záruční doba uvedena, platí zákonem stanovené podmínky záruky.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním (viz. výše). Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ji ani reklamovat.

Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČ).

Při reklamaci zboží může kupující nejprve požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, je-li to vzhledem k povaze vady úměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.
    Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.

Pokud není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. V případě, že i přes to dojde k poškození zboží při přepravě k prodejci, nese plnou odpovědnost za tuto škodu kupující, na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Z výše uvedených důvodů by měla být zásilka při přepravě pojištěna.

 

VIII. Ochrana osobních dat

Respektujeme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Při registrací má zákazník možnost být informován o novinkách v našem internetovém obchodě, a to prostřednictvím dopisu, e-mailu nebo telefonicky. V případě, že si zákazník tuto možnost sám vybere, dává tímto souhlas k zasílání reklamních informací. Zprávy, které pak zákazník obdrží, nelze považovat za nevyžádané. Pokud si nebudete přát tyto informace nadále dostávat, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.

Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). V tomto případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.


Podmínky ochrany osobních údajů

 

 1. Základní ustanovení

 2. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jasl plus s.r.o., IČ 60746262 se sídlem Axmanova3914, Kroměříž,767 01 (dále jen: „správce“).
 3. Kontaktní údaje správce jsou

             adresa: Axmanova 3914, Kroměříž,767 01
             email: info@mojepradlo.cz
             telefon: 773 544 465

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

II.         Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.        Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.        Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.          Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou zejména osoby:
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu  a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby
 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI.        Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu (Axmanova 3914, Kroměříž, 767 01) nebo email (info@mojepradlo.cz) správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.       Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zálohy, antivirový program.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.     Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 

    Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.

Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

 

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi provozovatelem elektronického obchodu a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními Občanského zákoníku, v případě právnické osoby Obchodním zákoníkem.

V závislosti na změně příslušných právních norem i obchodní politice společnosti si provozovatel vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit. Tuto změnu a její účinnost provozovatel vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2014